Update Tuần 4 Đại Chiến Wano

27-06-2020

 

Cập nhật Tướng mới Shop Chiến Trường

Tướng Wicca

Tướng Shirahoshi

 

 

Tướng Akianu Thức Tỉnh Trái Ác Quỷ 8 Sao