Update Tuần 3 Đại Chiến Wano

13-06-2020

 

Cập nhật Sự Kiện Đổi Thưởng

 

 

Quà Sự Kiện : Mua giá 5.000 tại shop

Cờ Hải Tặc : Quét map Moby Dick trở lên có thể nhận được hoặc đổi Shop Chiến Trường

Bản Vẽ Trái Thần Bì : Đổi tại Shop Chiến Trường

 

Cập nhật vật phẩm mới Shop Chiến Trường