Update Tuần 2 Đại Chiến Wano

13-06-2020

 

 

Mở Sự Kiện : Năm Mới Đại Cát

 

 

Cập Nhật Tướng Mới - Shop Chiến Trường