Update Tuần 1 Đại Chiến Wano

29-05-2020

 

Cập Nhật Thẻ Tuần Ưu Đãi

Hoạt động Thẻ Tuần sẽ diễn ra trong 7 ngày , để có thể nhận đầy đủ các vật phẩm của 7 ngày nên mua thẻ tuần khi sự kiện mở ngày đầu tiên

Lưu ý : Nếu thẻ tuần mua sau 1 ngày từ lúc mở sự kiện đến hết thời gian diễn ra sự kiện sẽ tự mất đi và sẽ không đền bù những ngày mất

 

 

Cập Nhật Đổi Vật Phẩm Tại Shop Hoạt Động

Cập nhật Đổi Vinh Dự Chiến Trường , Dấu Đỏ , các loại Haki tại

Trung Tâm - Đổi Huyết Chiến Đến Cùng 

Trung Tâm Đổi - Chiến Cuối 

Trung Tâm Đổi - Closseum

 

 

 

 

Cập Nhật Đổi Tướng Rayleigh 

Cập nhật đổi Tướng Rayleight tại Thương Thành Uy Tín Chiến Trường

 

 

Cập Nhật Đổi Thưởng Nhiệm Vụ Hằng Ngày

 

Cập Nhật Phần Thưởng Độ Tích Cực Mỗi Ngày

 

Hé lộ Update tuần sau : Cập nhật đổi Tướng Fujitora , cập nhật quà 1 số hoạt động