Update Tuần 5 Đại Chiến Wano

27-06-2020

 

Cập Nhật Ghép Trái Ác Quỷ 8 Sao

 

 

Cập Nhật Thời Trang Mới

 

 

 

Cập Nhật Bảo Thạch 11 Sao

 

 

 

Cập Nhật Đổi Thưởng

Đổi Pet hiếm

Đổi Trái 8 Sao

Đổi Thời Trang Mới

 

 

Cập Nhật Shop Chiến Trường

Tướng Zoro Siêu Cấp : Nội tại Shhura vào trận tăng 100 nộ trong lượt đánh đầu tiên

Đá Cổ Đại Poneglyphs : Nguyên liệu đổi trang bị Hiếm

Đá Thời Trang Cổ Đại : Nguyên liệu đổi thời trang Hiếm