Marineford Wano

Event Nhận Tướng Siêu Cấp

18-07-2020

 

Event Nhận Tướng Siêu Cấp

Để cảm ơn tất cả các Thuyền Trưởng đã ủng hộ Vua Hải Tặc Private - Đại Chiến Wano và nhằm tạo điều kiện cho tất cả các Thuyền Trưởng có thể trải nghiệm tốt hơn các Update sắp tới , Nami xin gởi đến các Thuyền Trưởng sự kiện Nhận Tướng Siêu Cấp 

 

Điều Kiện Nhận Tướng Siêu Cấp 

  • Đã nạp 100K vào game
  • Đạt cấp độ 180
  • Đạt Map Punk Hazard

 

Những bạn đạt đầy đủ các điều kiện trên vui lòng báo danh bên dưới , Quà Tướng Siêu Cấp sẽ được chuyển trong 24:00 kể từ lúc báo danh

 

BÁO DANH TẠI ĐÂY : BÁO DANH NHẬN TƯỚNG SIÊU CẤP