Marineford Wano

Các Lỗi Thường Gặp Và Cách Xử Lý

30-05-2020

Lỗi Tinh Linh

Hệ thống Tinh Linh trong Vua Hải Tặc Private hiện tại chỉ có mang 1 Tinh Linh cho tất cả đồng đội

 

 

Lỗi Nâng Cấp Bảo Thạch Cấp 9 , Cấp 10

Khi nâng cấp từ Bảo Thạch Cấp 8 lên Bảo Thạch Cấp 9 , Bảo Thạch Cấp 9 lên Bảo Thạch Cấp 10 sẽ mất các dòng Tẩy Luyện cũ và phải Tẩy Luyện lại

Lỗi Âm Beri

 

- Bước 1 vào giao diện Bảo Thạch và Tìm Bảo Thạch

 

- Bước 2 vào dò tìm bảo thạch cho beri nhỏ hơn 2 tỉ