Marineford Wano

Hướng Dẫn Xóa Dữ Liệu Web Và Dùng Trình Duyệt Ẩn Danh

02-08-2020

Xóa Dữ Liệu Web

Nếu bạn đồng bộ hóa một loại dữ liệu chẳng hạn như lịch sử hoặc mật khẩu, thì việc xóa loại dữ liệu đó trên máy tính của bạn sẽ xóa loại dữ liệu đó ở mọi nơi bạn đồng bộ hóa. Loại dữ liệu đó sẽ bị xóa khỏi các thiết bị khác và Tài khoản Google của bạn.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn phạm vi thời gian, chẳng hạn như Giờ vừa qua hoặc Từ trước đến nay.
 5. Chọn loại thông tin mà bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào Xóa dữ liệu.

Lưu ý: Nếu bạn xóa cookie và bật tính năng đồng bộ hóa, thì Chrome sẽ vẫn giữ bạn đăng nhập vào Tài khoản Google. Cookie sẽ bị xóa khỏi các thiết bị khác và Tài khoản Google của bạn.

 

 

Cách Mở Trình Duyệt Ẩn Danh ( Khuyến Khích )

 1. Trên máy tính, hãy mở ứng dụng Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cửa sổ ẩn danh mới.
 3. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Ở góc trên cùng, hãy tìm biểu tượng Ẩn danh Ẩn danh.

 

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ Ẩn danh:

 • Máy tính chạy Windows Nhấn Ctrl + Shift + N

Bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa sổ Ẩn danh và cửa sổ Chrome thông thường. Bạn sẽ chỉ duyệt web ở chế độ riêng tư khi đang sử dụng cửa sổ Ẩn danh.

Đóng Chế độ ẩn danh để ngừng duyệt web ở chế độ riêng tư

Chế độ ẩn danh chạy trong một cửa sổ riêng biệt khác với các cửa sổ Chrome thông thường.

Nếu bạn đang mở sẵn một cửa sổ Ẩn danh và mở thêm một cửa sổ Ẩn danh khác, phiên duyệt web ở chế độ riêng tư của bạn sẽ tiếp tục ở cửa sổ mới. Để thoát khỏi chế độ Ẩn danh, hãy đóng tất cả các cửa sổ Ẩn danh.

Nếu nhìn thấy một số bên cạnh biểu tượng Ẩn danh ở trên cùng bên phải, tức là bạn đang mở nhiều cửa sổ Ẩn danh. Để đóng một cửa sổ Ẩn danh, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến cửa sổ Ẩn danh.
 2. Đóng cửa sổ:
  • Windows hoặc Chrome OS: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Đóng.