Marineford Wano

Code Ưu Đãi Vua Hải Tặc Private

23-05-2020

Xem Hướng Dẫn Nhận Code 

Code Vua Hải Tặc Private - Đại Chiến Wano Có Thể Nhận

 

 

  Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Thời gian sự kiện : Diễn ra hàng tuần

Cách nhận Code : Tham gia sự kiện Fanpage 

Phần thưởng : 

 99 Mì Nước Vàng

 99 Đá Ám Kim Hoàn Mĩ

 1 Triệu Vàng

 99 Hộp Haki

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Áp Dụng Từ Máy Chủ One Piece 02 trờ về sau

Phần thưởng : 

 

 

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Áp Dụng Từ Máy Chủ One Piece 02 trờ về sau

Phần thưởng :

 

 

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Áp Dụng Từ Máy Chủ One Piece 02 trờ về sau

Phần thưởng :

 

 

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Áp Dụng Từ Máy Chủ One Piece 02 trờ về sau

Phần thưởng :

 

 

 

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

Diễn ra hàng ngày vào 19:00 tại Fanpage Vua Hải Tặc Private . Bấm Like share và theo dõi Fanpage để nhận được code nhanh nhất và sớm nhất

 

Tin liên quan