Code Ưu Đãi Vua Hải Tặc Private

23-05-2020

Xem Hướng Dẫn Nhận Code 

Code Vua Hải Tặc Private - Đại Chiến Wano Có Thể Nhận

 

 

  Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Thời gian sự kiện : Diễn ra hàng tuần

Cách nhận Code : Tham gia sự kiện Fanpage 

Phần thưởng : 

🔷 99 Mì Nước Vàng

🔷 99 Đá Ám Kim Hoàn Mĩ

🔷 1 Triệu Vàng

🔷 99 Hộp Haki

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Cách nhận Code : Tham gia sự kiện Group

Phần thưởng : 

🔷 1000 Vinh Dự Chiến Trường x 5

🔷 Danh Hiệu Phước Lành Wano

🔷 5000 Tinh Linh Thạch x 30

🔷 500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 10
 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔷 100.000 Vàng x 1
🔷 Túi Haki x 99
🔷 Mỳ nước vàng x 99
🔷 Kho báu ác ma Thần Bí x 5
🔷 Túi nguyên liệu đồ cam thường x 99

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔷 100.000 Vàng x 5
🔷 Túi Haki x 50
🔷 Mỳ nước vàng x 50
🔷 Tướng Buffalo x 1
🔷 1.000 vinh dự x 5

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔷 Dấu Đỏ x 600
🔷 1000 Vinh Dự x 60
🔷 100 Địa hạt Haki x 60
🔷 500 Tinh hoa B.thạch x 60
🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 600

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔹 Tinh thể hoàn mĩ x 100
🔹 Túi Quà Shura x 100
🔹 Huân Chương Hải Tặc x 100
🔹 Dấu Đỏ x 999
🔹 Đá ám kim hoàn mĩ x 999

 

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔷 100.000 Vàng x 5

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔷 100.000 Vàng x 10

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔹 100.000 Vàng x 5
🔹 1000 Vinh Dự x 55
🔹 Túi Haki x 55
🔹 500 Tinh hoa B.thạch x 55
🔹 Đá ám kim hoàn mĩ x 55

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔹 Hộp Tướng Siêu Cấp ( Mở ra nhận Shank , Thần Enel Chúa Trời , Sabo )

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔹 100.000 Vàng x 2
🔹 1000 Vinh Dự x 99
🔹 Túi Haki x 99
🔹 Dấu Đỏ x 99
🔹 Đá ám kim hoàn mĩ x 99

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code 

Nhận 1 Lần Duy Nhất - Có thể nhận ở tất cả Server

Phần thưởng : 

🔸 Phần thưởng :

🔷 100.000 Vàng

🔷 100 Mỳ nước vàng

🔷 10 Túi K.cương cổ đại

🔷 1000 Dấu Đỏ

🔷 1000 Đá ám kim hoàn mĩ

 

 

🎁 Phần thưởng:

🔷 100.000 Vàng
🔷 100 Mì Nước Vàng
🔷 1000 Đá Ám Kim Hoàn Mĩ
🔷 1000 Dấu Đỏ
🔷 10 Túi K.cương cổ đại

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

 

🎁 Phần thưởng:

🔷 1000 Dấu Đỏ
🔷 1000 Đá Ám Kim Hoàn Mĩ
🔷 10 Túi K.cương cổ đại
🔷 100 Tinh thể hoàn mĩ
🔷 100 Túi Quà Shura

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

 

 

🎁 Phần thưởng:

 

🔷 Dấu Đỏ x 1000

🔷 Túi K.cương cổ đại x 10

🔷 Đá ám kim hoàn mĩ x 1000

🔷 Tinh thể hoàn mĩ x 100

🔷 Túi Quà Shura x 50

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

 

 

🔸 Phần thưởng :
🔹 Hải Lâu Thạch x 20
🔹 Túi Shura x 50
🔹 Tinh Thể Hoàn Mĩ x 99
🔹 Dấu Đỏ x 100
🔹 Đá ám kim hoàn mĩ x 300

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

 

 

Bấm Tham Gia Sự Kiện Nhận Code

Diễn ra hàng ngày vào 19:00 tại Fanpage Vua Hải Tặc Private . Bấm Like share và theo dõi Fanpage để nhận được code nhanh nhất và sớm nhất