Bến Cảng

12-05-2020

Bến Cảng

 

 • Người chơi có thể lựa chọn vào bến càng thông qua biểu tượng “bến cảng“

 • Sau khi chọn biểu tượng “bến cảng“ sẽ xuất hiện 1 bảng giao diện lựa chọn các bến cảng của các quốc gia.

 • Người chơi sẽ được chọn 1 trong 3 bến cảng. 1 bến cảng thuộc quốc gia của nhân vật và 2 bến cảng thuộc quốc gia khác.

 

 

 • Sau khi lựa chọn bến cảng, người chơi có thể tiến hành vào xem bến cảng mà mình lựa chọn.

 •  

 

 • Bến cảng thuộc quốc gia của nhân vật sẽ hiển thị thuyền của nhân vật và các thuyền cùng phe.

 • Bến cảng thuộc quốc gia khác sẽ hiển thị các thuyền của phe khác.

 • Người chơi lựa chọn vào bến cảng thuộc quốc gia khác có thể tấn công thuyền của người chơi khác trong bến cảng.

 • Người chơi có thể chỉ vào các thuyền ở bến cảng để xem thông tin về người chơi khác.

 •  

 

Bến cảng thuộc quốc gia của nhân vật:

- Người chơi lựa chọn vào bến cảng thuộc quốc gia của mình có thể tham gia các tính năng

 • Chinh phục thuộc hạ

 • Đặt hàng.

 • Chiếm linh tài nguyên..

1.Chinh phục thuộc hạ:

 • Người chơi có thể chọn 1 thuyền cùng phe để chinh phục làm thuộc hạ cho mình.

 • Người chơi có thể tiến hành xem thông tin người chơi khác, Nếu đối phương đã có chủ nhân thì sẽ không thể chinh phục được.

 •  

 

 • Nếu đối phương chưa có chủ nhân, người chơi có thể tiến hành chinh phục.

 • Mỗi lần chinh phục sẽ tiêu hao 1 điểm lực hành động. Khi chọn chinh phục, hệ thống sẽ thông báo người chơi có xác nhận muốn chinh phục hay không.

 • Nhấn vào nút “chinh phục“ trong bảng giao diên thông tin đối phương, người chơi sẽ được chuyển đến bản đồ thi đấu.

 •  

 

 • Người chơi giành chiến thắng sẽ bắt đối phương trở thành thuộc hạ.

 • Sau khi chinh phục thành công, người chơi có thể xem thông tin của bản thân và chọn nút “thuộc hạ“ để mở giao diện thuộc hạ.

 • Trong bảng giao diện thuộc hạ, người chơi có thể điều chỉnh thuộc hạ làm việc theo ý mình hoặc bỏ thuộc hạ.

 •  

 

 • Sau mỗi lần điều chỉnh thuộc hạ, cả chủ nhân và thuộc hạ đều nhận được điểm kinh nghiệm và beli.

 •  

 

2.Đặt hàng:

 • Người chơi có thể tiến hành đặt hàng người chơi khác.

 • Chọn thuyền của người chơi khác, mở giao diện thông tin về đối phương và chọn “order“

 • Người chơi có thể tiến hành chọn mặt hàng muốn đặt.

 •  

 

 • Người chơi có thể tiến hành chọn loại vật phẩm mình muốn đặt hàng

 • Đối phương sau khi nhận được đơn đặt hàng có thể tiến hành sử dụng tính năng nấu bếp trong phòng bếp của tàu chính để chế tạo món ăn theo đơn đặt hàng.

 •  

 

 • Sau khi đặt hàng, nếu đối phương hoàn thành đơn đặt hàng thì người chơi và đối phương đều nhận được phần thưởng beli.

III.Tài nguyên :

 • Người chơi có thể chọn biểu tượng tài nguyên hoặc thông qua giao diện bến cảng để vào khu vực tài nguyên .

 

1.Chiếm lĩnh tài nguyên :

 • Người chơi sau khi vào bản đồ tài nguyên có thể lựa chọn khu mỏ muốn vào

 • Sau khi đã lựa chọn khu mỏ , chọn chuyển khu vực và có thể bắt đầu chiếm lĩnh tài nguyên .

 • Lựa chọn 1 mỏ bất kỳ để tiến hành chiếm lĩnh

 

 

 • Sau khi chọn chiếm lĩnh , người chơi sẽ được chuyển vào bản đồ chiến đấu , nếu thằng sẽ được quyền chiếm lĩnh mỏ đó .

 •  

 

 • Đối phương sau khi nhận được đơn đặt hàng có thể tiến hành sử dụng tính năng nấu bếp trong phòng bếp của tàu chính để chế tạo món ăn theo đơn đặt hàng.

 • Sau khi đặt hàng, nếu đối phương hoàn thành đơn đặt hàng thì người chơi và đối phương đều nhận được phần thưởng beli.

2.Đào vàng :

 • Người chơi sau khi chiếm mỏ có thể sử dụng chức năng đào vàng .

 • Trong vòng 10 phút tính từ lúc chiếm mỏ thành công có thể sử dụng đào vàng , quá 10 phút sẽ không thể sử dụng tính năng .

 •  

 

3.Phần thưởng :

 • Tùy theo sản lượng và thời gian chiếm đóng mỏ , người chơi sẽ được nhận thưởng beri khác nhau .

 • Sản lượng và thời gian chiếm đóng mỏ càng lâu thì nhận được càng nhiều beri . Tối đã có thể chiếm đóng mỏ trong 60 phút

 • Với những mỏ sử dụng tính năng Đào Vàng sẽ được nhận thêm 1,5 lần beri .